سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
+2 امتیاز
لطفا کتابی از ادبیات فارسی که کمتر شناخته شده باشد و مضمون پندآموز داشته باشد معرفی نمایید
در ادبیات فارسی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر کتابی پند آموز به نام قابوس نامه برای نصیحت فرزندش نوشت که با توجه به قدمت کتاب نثر آن بسیار ساده است. این کتاب موضوعات زیادی را در بر می گیرد.

توضیحاتی در ارتباط با این کتاب:

کتاب قابوس نامه

موفق باشید...

توسط سطح ۵


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر