سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
آنتروپی چیست؟
سوال شده 9 فوریه 2019 در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
تعاریف آنتروپی:

آنتروپی بردار زمان است یعنی یک شاخص اساسی برای تشخیص گذشت زمان است. هر جا مقدار آنتروپی افزایش داشته باشد، نشان می‌دهد که پیکان زمان به سمت آینده است.

آنتروپی(entropy) بی نظمی یا عدم قطعیت یک سیستم را بیان می‌کند.
از دیدگاه انرژی آزاد انتروپی با گرمایی که برای انجام کار در دسترس نیست، ارتباط دارد.

انتروپی معیاری از اشتباهات تصادفی است که در هنگام انتقال یک سیگنال به وجود می‌آید؛ بنابراین می‌تواند معیاری از بازده‌ی سیستم ارسال پیام باشد.انتروپی اندازهٔ بی‌نظمی سامانه (سیستم) یا ماده‌ای است که در حال بررسی است.
انتروپی معیاری از تعداد حالت‌های داخلی است که یک سیستم می‌تواند داشته باشد، بدون آنکه برای یک ناظر خارجی که فقط کمیت‌های ماکروسکوپیک (مثلاً جرم، سرعت، بار و…) آن را مشاهده می‌کند، متفاوت به نظر برسد.

(ویکیپدیا)
پاسخ داده شده 9 فوریه 2019 توسط بی نام


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

56 پرسش
56 پاسخ
5 دیدگاه
29 کاربر