سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
میزان نمک NaCl در بدن یک فرد بالغ و بزرگسال چقدر است؟
در شیمی توسط سطح ۶

1 پاسخ

0 امتیاز
میزان نمک NaCl در بدن یک فرد بالغ و بزرگسال 250 گرم می باشد
توسط

پرسش های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 9 فوریه 2019 در علوم زمین توسط وزن زمین چقدر است؟,زمین,کره زمین | 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر