سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
متغیر ها در سی شارپ در حالت عادی فقط یک مقدار می گیرند مثلا int num =5 و دیگر نمی توان به num مقدار دیگری نسبت داد. اما اگر بخواهیم متغیری داشته باشیم که چند مقدار بگیرد (مثلا هم نام شخص و هم سن او) می توان از ساختار ها در سی شارپ استفاده کرد.

روش تعریف یک ساختار در سی شارپ به صورت زیر است:

public struct StructName

}

;public int score

;public string name

;public string family

{

ساختار را قبل از متد main تعریف میکنیم. در قسمت StructName نام ساختار را می نویسیم.

و حالا می خواهیم در متدی دیگر از این ساختار استفاده کنیم:

;StructName Student

;Student.score =18

;"Student.name="Armin

;"Student.family="Salehi

حالا مثلا میخواهیم نام دانش آموز را چاپ کنیم:

;(Console.WriteLine(Student.name

موفق باشید...
در برنامه نویسی توسط سطح ۶
ویرایش شده توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
عالی :)
توسط

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر