سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
وزن سیاره زمین چقدر است؟
در علوم زمین توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
وزن زمین 13،170،000،000،000،000،000،000،000 پوند است.
توسط

پرسش های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر