سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
اضطراب چیست؟  و فرق آن را با ترس ؟
در روانشناسی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

تفاوت اضطراب وترس:

http://payamtest.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF..jpg

توسط

پرسش های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 9 فوریه 2019 توسط ناشناس | 23 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

101 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
61 کاربر