سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز

Forged socket set screws
Width tolerance: +.003"
- .010"
Bore tolerances for SC styles:
BORE TOLERANCE
Up to 1" +0.0005"to +0.002"
1-1/16" to 3" +0.0005"to +0.003"
3-1/16" to 4" +0.0010"to 0.004"
Inch Series
SC:Set Screw Style Collar
CL:One-Piece Clamp Style Collar
SP:Two-Piece Clamp Style Collar
SPH:Heavy Duty Two-Piece Clamp Style Collar
Metrice Series
MSC:Set Screw Style Collar
MCL:One-Piece Clamp Style Collar
MSP:Two-Piece Clamp Style Collar MSC:Set Screw Style Collar
PART NUMBER STEELPART NUMBER ALUMINUMPART NUMBER STAINLESS STEELBORE B (in)OUTER DIAM. OD (in)WIDTH W (in)FORGED SET SCREW
SC-3-FSC-3-ASC-3-SS0.18757月16日0.258-32X1/8
SC-4-FSC-4-ASC-4-SS0.251月2日0.2818-32X1/8
SC-5-FSC-5-ASC-5-SS0.31255月8日0.34410-32X5/32
SC-6-FSC-6-ASC-6-SS0.3753月4日0.3751/4-20X3/16
SC-7-FSC-7-ASC-7-SS0.43757月8日0.4381/4-20X1/4
SC-8-FSC-8-ASC-8-SS0.510.4381/4-20X1/4
SC-9-FSC-9-ASC-9-SS0.562510.4381/4-20X1/4
SC-10-FSC-10-ASC-10-SS0.6251 1/80.55/16-18X1/4
SC-11-FSC-11-ASC-11-SS0.68751 1/40.5635/16-18X1/4
SC-12-FSC-12-ASC-12-SS0.751 1/40.5635/16-18X1/4
SC-13-FSC-13-ASC-13-SS0.81251  5/160.5635/16-18X1/4
SC-14-FSC-14-ASC-14-SS0.8751 1/20.5635/16-18X5/16
SC-15-FSC-15-ASC-15-SS0.93751 5/80.5635/16-18X5/16
SC-16-FSC-16-ASC-16-SS11 5/80.6255/16-18X5/16
SC-17-FSC-17-ASC-17-SS1.06251 3/40.6255/16-18X5/16
SC-18-FSC-18-ASC-18-SS1.1251 3/40.6255/16-18X5/16
SC-19-FSC-19-ASC-19-SS1.187520.6883/8-16X3/8
SC-20-FSC-20-ASC-20-SS1.2520.6883/8-16X3/8
SC-21-FSC-21-ASC-21-SS1.31252 1/80.6883/8-16X3/8
SC-22-FSC-22-ASC-22-SS1.3752 1/80.753/8-16X3/8
SC-23-FSC-23-ASC-23-SS1.43752 1/40.753/8-16X3/8
SC-24-FSC-24-ASC-24-SS1.52 1/40.753/8-16X3/8
SC-25-FSC-25-ASC-25-SS1.56252 1/20.8133/8-16X3/8
SC-26-FSC-26-ASC-26-SS1.6252 1/20.8133/8-16X3/8
SC-27-FSC-27-ASC-27-SS1.68752 1/20.8133/8-16X3/8
SC-28-FSC-28-ASC-28-SS1.752 3/40.8751/2-13X1/2
SC-29-FSC-29-ASC-29-SS1.81252 3/40.8751/2-13X1/2
SC-30-FSC-30-ASC-30-SS1.8752 3/40.8751/2-13X1/2
SC-31-FSC-31-ASC-31-SS1.937530.8751/2-13X1/2
SC-32-FSC-32-ASC-32-SS230.8751/2-13X1/2
SC-33-FSC-33-ASC-33-SS2.062530.8751/2-13X1/2
SC-34-FSC-34-ASC-34-SS2.12530.8751/2-13X1/2
SC-35-FSC-35-ASC-35-SS2.18753 1/40.9381/2-13X1/2
SC-36-FSC-36-ASC-36-SS2.253 1/40.9381/2-13X1/2
SC-37-FSC-37-ASC-37-SS2.31253 3/80.9381/2-13X1/2
SC-38-FSC-38-ASC-38-SS2.3753 1/20.9381/2-13X1/2
SC-39-FSC-39-ASC-39-SS2.43753 1/211/2-13X1/2
SC-40-FSC-40-ASC-40-SS2.53 3/411/2-13X1/2
SC-41-FSC-41-ASC-41-SS2.56253 3/41.1251/2-13X9/16
SC-42-FSC-42-ASC-42-SS2.6253 3/41.1251/2-13X9/16
SC-43-FSC-43-ASC-43-SS2.687541.1251/2-13X5/8
SC-44-FSC-44-ASC-44-SS2.7541.1251/2-13X5/8
SC-45-FSC-45-ASC-45-SS2.81254 1/41.1251/2-13X5/8
SC-46-FSC-46-ASC-46-SS2.8754 1/41.1251/2-13X5/8
SC-47-FSC-47-ASC-47-SS2.93754 1/41.1251/2-13X5/8
SC-48-FSC-48-ASC-48-SS34 1/41.1251/2-13X5/8
SC-49-FSC-49-ASC-49-SS3.06254 1/21.1251/2-13X5/8
SC-50-FSC-50-ASC-50-SS3.1254 1/21.1251/2-13X5/8
SC-51-FSC-51-ASC-51-SS3.18754 1/21.1251/2-13X5/8
SC-52-FSC-52-ASC-52-SS3.254 1/21.1251/2-13X5/8
SC-53-FSC-53-ASC-53-SS3.31254 3/41.1251/2-13X5/8
SC-54-FSC-54-ASC-54-SS3.3754 3/41.1251/2-13X5/8
SC-55-FSC-55-ASC-55-SS3.43754 3/41.1251/2-13X5/8
SC-56-FSC-56-ASC-56-SS3.54 3/41.1251/2-13X5/8
SC-57-FSC-57-ASC-57-SS3.562551.1251/2-13X5/8
SC-58-FSC-58-ASC-58-SS3.62551.1251/2-13X5/8
SC-59-FSC-59-ASC-59-SS3.687551.1251/2-13X5/8
SC-60-FSC-60-ASC-60-SS3.7551.1251/2-13X5/8
SC-61-FSC-61-ASC-61-SS3.81255 1/41.1251/2-13X5/8
SC-62-FSC-62-ASC-62-SS3.8755 1/41.1251/2-13X5/8
SC-63-FSC-63-ASC-63-SS3.93755 1/41.1251/2-13X5/8
SC-64-FSC-64-ASC-64-SS45 1/41.1251/2-13X5/8wholesale Shaft Collar
website:http://www.gear-sprocket.com/shaft-collar/

### no choices found for poll!
در زبان های خارجه توسط سطح ۱

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
ایرانی ها به چه زبانی صحبت می کنند؟
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

پرسش های مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 3 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 2 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 1 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 11 فوریه 2019 در زبان های خارجه توسط بی نام | 22 بازدید


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

101 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
61 کاربر