سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز

Pvc floor contrast with other floors
◆ Contrast with carpet
The composition and production process are different: the carpet is a ground covering which is knitted, woven or woven by hand or mechanical process using natural fibers such as cotton, hemp, wool, silk, grass or chemical synthetic fiber.
Performance and maintenance are different: carpets are flammable, afraid of fire, water, fear of moisture, and maintenance is very troublesome, extremely easy to dirty, easy to hide dirt, breeding bacteria. The PVC floor is fire-retardant and not afraid of water. It is very simple to take care of. It can be wiped with a rag, has good stain resistance and has antibacterial effect.
◆ Contrast with tiles
Different composition and production process: the so-called ceramic tile is made of refractory metal oxide and semi-metal oxide, which is formed by grinding, mixing, pressing, glazing and sintering to form an acid-resistant porcelain or stone. The material of the building or decoration is always called a tile. Its raw materials are mostly made up of clay, quartz sand and so on.how to install Pvc Carpet Flooring
website:http://www.axyiju.com/pvc-carpet-flooring/

### no choices found for poll!
در زبان های خارجه توسط سطح ۱

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
ایرانی ها به چه زبانی صحبت می کنند؟
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

پرسش های مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 3 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 2 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 1 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 11 فوریه 2019 در زبان های خارجه توسط بی نام | 22 بازدید


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

101 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
61 کاربر