سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز

Combi Elbowmaker CEM 1250 Ultra
The Elbow maker CEM 1250 Ultra was developed for the production of segmental elbows and similar articles in segments (reductions, caps, ect.). Crimping the segments and closing the flange creates a airtight seam, which meets every needs. Due to their flexibility and the simultaneous use of flanging and closing station this machine is ideal for mass production and custom manufacturing.
Technical Data
路 Working area: Table with 2 working stations
路 Diameter: 100/125 - 1.250 mm
路 Material: 0,4 - 1,25 mm galvanized steel
路 Working speed: 150m/min
路 Seam height:
5,0 mm for 脴 125 - 250 mm / 脴 125 - 250 mm锛?,0 mm
7,5 mm for 脴 250 - 700 mm / 脴 250 - 700 mm锛?,5 mm
10,0 mm for 脴 700 - 1.250 mm/ 脴 700 - 1.250 mm锛?0,0 mm
路 Electricity: 3x400 V; 50 Hz; 4 kW
路 Pneumatic: 7,0 bar
路 Dimensions: 750 x 2.600 x 1.020 mm
路 Weight: 1500 kg
Highlights
路 High productivity through functional construction
路 Two-in-one machine (seaming and seam closing simultaneously)
路 Forming rolls inclusive
路 Hydraulic drive systemElbow Making Machine suppliers
website:http://www.extmachinery.com/elbow-making-machine/

در ادبیات فارسی توسط

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
ایرانی ها به چه زبانی صحبت می کنند؟
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

پرسش های مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در ادبیات فارسی توسط بی نام | 5 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 2 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در زبان های خارجه توسط fish94fi سطح ۱ | 1 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در ادبیات فارسی توسط بی نام | 3 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 27 نوامبر 2019 در ادبیات فارسی توسط بی نام | 2 بازدید


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

101 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
61 کاربر