سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
+1 امتیاز
ایهام کدام کلمه است و توضیح اینکه چرا ایهام است در بیت زیر:

به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست.
در ادبیات فارسی توسط
ویرایش شده توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
به نظرم ایهام در کلمه باقی هست و به دو معنای جاویدان و سایر می باشد که در اینجا معنی دوم مدنظر است
توسط سطح ۶

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر