سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز

1 پاسخ

0 امتیاز
تیم برنرز لی متفکر تاثیر گذار  پنجاه سال اخیر جهان است. فرزند او اینترنت، جهان را دگرگون کرده است. این شیوه کاملا جدید ارتباطی از کاربرد نظامی اش پا فراتر گذاشت و از تمام مرز های سیاسی و فرهنگی عبور کرد و گنجینه ای از دانش بشری به وجود آورد که به دستاورد های آتی بشر سرعت می دهد.

برگرفته از کتاب 100 راه برای افزایش IQ انتشارات صلوات
توسط سطح ۶

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر