سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
0 امتیاز
روش ضربدر و منها در تست زنی چیست؟
در دبیرستان و کنکور توسط سطح ۶

1 پاسخ

0 امتیاز
روش ضربدر و منها روشی است برای صرفه جویی در زمان آزمون.

این روش به این صورت است که یک تست را می خوانید اگر حل آن برایتان راحت بود آن را حل می کنید. اگر سوال قابل حل شدن بود اما وقتگیر کنار آن علامت ضربدر گذاشته و از آن رد می شوید و اگر اصلا آن را بلد نبودید کنار آن علامت منها گذاشته و از آن بگذرید.

به این ترتیب تست های آسان را از دست نمی دهید. و احتمالا در آخر چند دقیقه زمان اضافه می آوردی که آن را باید به سوالات ضربدر دار اختصاص داد.

موفق باشید...
توسط سطح ۱

پرسش های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

81 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
58 کاربر