سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
+1 امتیاز
لطفا منابع انگلیسی که برای آموزش زبان ها برنامه نویسی هستند رو معرفی کنید حالا چه سایت چه فیلم یا pdf
در برنامه نویسی توسط
ویرایش شده توسط

3 پاسخ

0 امتیاز
بهترین پاسخ

دوره های آموزشی آنلاین

 1. Open Culture
 2. Solo Learn
 3. GitHub Curated Programming Resources
 4. Code.org
 5. Codeacademy
 6. David Walsh
 7. Treehouse
 8. Free Code Camp
 9. Lynda
 10. MarkSheet

بازی کنید و برنامه نویس شوید!

 1. CodeFights
 2. CodeAbbey
 3. Coderbyte
 4. FightCode
 5. Reddit: Daily Programmer
 6. CodinGame
 7. CodeEval
 8. Microsoft Imagine
 9. Sphere Online Judge
 10. CodeWars
 11. Exercism

کتاب های برنامه نویسی

 1. Github Free E-Books
 2. Reddit Free Programming Books

ویدیوها و دوره های آموزشی

 1. DevTips
 2. Coder’s Guide
 3. Programming Knowledge
 4. Ted Talks
 5. My Code School
 6. Command Line Power User

برنامه نویسی برای بچه ها!

 1. MoonHack
 2. Code.org Student

نظرات خود را در رابطه با این منابع با ما مطرح کنید.

شاد و پیروز باشید.

توسط سطح ۶
0 امتیاز
دومی رو پیشنهاد می کنم عالیه
توسط
0 امتیاز
سایت coursera
توسط

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

122 پرسش
81 پاسخ
7 دیدگاه
66 کاربر