سامانه تبادل نظر و پرسش و پاسخ اسکفا
+1 امتیاز
هیروشی ایشی گورو چه کسی است؟
در رباتیک توسط
برچسب گذاری دوباره

1 پاسخ

0 امتیاز
بهترین پاسخ

هیروشی ایشی گورو متخصص ساخت ربات های انسان نما است. او با ساخت ربات های انسان نما توانسته درک منحصر به فردی از بشریت به ما بدهد. یکی از جنبه های تفکر او احتمالا باعث خواهد شد که تکنولوژی در رشته های مختلف پیشرفت به سزایی داشته باشد. برای نمونه ممکن است در آینده جراحی های فوق پیشرفته  به وسیله ربات ها صورت گیرد!

برگرفته از کتاب 100 راه برای افزایش IQ انتشارات صلوات

توسط سطح ۶


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

101 پرسش
80 پاسخ
7 دیدگاه
61 کاربر